Przeskocz nawigację

Aneks - konkurs dla młodych artystów

 Dwie równorzędne nagrody w konkursie „Aneks"

otrzymują Agnieszka Grodzińska oraz Krzysztof Mętel.

Nagrodzone projekty wyróżniają się koncepcją oraz spójnością formy i treści, w oryginalny sposób odnoszą się do aktualnych problemów społecznych i kulturowych.

Dziękujemy wszystkim artystkom oraz artystom za udział w konkursie. Łączenie napłynęło 15 zgłoszeń.

 

 _______________________________________

Celem projektu  „Aneks - konkurs dla młodych artystów" realizowanego od czterech lat przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów w zakresie sztuk wizualnych tworzonych przez młodych mieszkańców Opola oraz regionu opolskiego. Grupą odbiorców są osoby dorosłe do 35.go roku życia.

Projekt ma charakter konkursowy. Jury (zespół kuratorski GSW) wyłoni dwa najlepsze projekty artystyczne, które artysta/artystka, jako laureat/laureatka, zrealizuje w przestrzeni Galerii Aneks GSW.  Projekty powinny działać w ramach zasady site-specfic (w kontekście Galerii Aneks GSW), wyróżniać się oryginalnością oraz spójnością formy i treści. Ponadto zgłaszane pomysły ekspozycyjne powinny posługiwać się współczesnym językiem sztuk wizualnych.

Główna nagroda to 1000 zł netto - honorarium autorskie oraz 1000 zł netto - produkcja projektu w przestrzeni Galerii Aneks GSWGaleria Sztuki Współczesnej oferuje ponadto ogólnopolską i lokalną promocję laureata poprzez dostępne narzędzia komunikacji internetowej.

Projekty konkursowe powinny napłynąć mailowo do 20 listopada 2017roku na adres: info@galeriaopole.pl.

Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska

__________________________________________________

KONKURS POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA OPOLA
  
SPONSOR KONKURSU: CEMENTOWNIA ODRA S.A. 

__________________________________________________

Szczegóły i regulamin konkursu:

1. Wymiary Galerii Aneks
PLAN ANEKSU


2. Dokument do pobrania i uzupełnienia:
KARTA APLIKACYJNA 


3. REGULAMIN KONKURSU

1.    Organizatorem Projektu - Konkursu ANEKS zwanego dalej Konkursem jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2.    Celem Konkursu jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów w zakresie sztuk wizualnych.

3.    W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe do 35 roku życia.

4.    W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu.

5.  Warunkiem udziału w konkursie jest miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego (meldunek, miejsce narodzin, pobyt tymczasowy - miejsce pracy bądź studiowania).

6.    Wnioski aplikacyjne powinny zawierać:

-  opis koncepcyjny wystawy do 2500 znaków - informacje biograficzne o uczestniku/ uczestnikach do 1500 znaków,

-  ogólną wizualizację projektu zapisaną w formie pliku pdf.

-  jedną reprodukcję, która będzie identyfikowała projekt w ramach promocji projektu w formacie jpg (300 dpi).

-  dane osobowe i kontaktowe uczestnika Konkursu bądź określenie osoby kontaktowej w przypadku grupy artystycznej - telefon, mail, adres korespondencyjny.

7.    Zgłoszenia w formacie PDF oraz reprodukcję jpg należy dostarczyć na adres mailowy: info@galeriaopole.pl od dnia 26 września do dnia 20 listopada 2017 roku, z dopiskiem w tytule maila: ANEKS. Mail zwrotny Organizatora - potwierdzający przyjęcie jest warunkiem udziału w konkursie. W razie braku potwierdzenia prosimy o niezwłoczny kontakt. 

8.    Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Kuratorki Projektu - Pani Agnieszki Deli-Kropiowskiej, tel. 77 402 12 35, mail info@galeriaopole.pl.

9.    Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 5 stycznia 2018 roku. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

10.  Organizator przyznaje dwie równorzędne nagrody:

- Trzytygodniowa wystawa rozpoczynającą się w marcu 2018 roku (terminy do uściślenia z laureatem),

-  Trzytygodniowa wystawa rozpoczynającą się w maju 2018 roku (terminy do uściślenia z laureatem).

-  1000,00 złotych netto - honorarium autorskie dla laureata - artysty bądź grupy artystycznej,

-  1000,00 złotych netto przeznaczone na produkcję wystawy.

11.  Organizator Konkursu zapewnia laureatom:

a)    transport prac, elementów montażowych, na terenie województwa opolskiego, prace i materiały montażowe o wymiarach mieszczących się w samochodzie Organizatora - Mercedesie Vito,

b)    montaż i demontaż wystawy,

c)    promocję wystawy na stronie internetowej Organizatora oraz fanpagu GSW,

d)    druk materiałów promocyjnych:

- 350 zaproszeń z notą biograficzną o artyście/ informacją o grupie artystycznej, 
w tym 10 do dyspozycji laureata, 

- 20 plakatów B2 - kolportaż w Opolu, w tym 2 do dyspozycji laureata.

12.  Po zakończeniu projektu wystawa jest demontowana przez Organizatora, wyprodukowane prace stają się własnością laureata, który zobowiązany jest do własnego transportu prac z wystawy.

13.  Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia uczestnika Konkursu od stosowania się do jego postanowień.

14.  Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie prac:

- spójność i oryginalność koncepcji,

- charakter site-specific pracy (kontekst miejsca - Galeria Aneks GSW),

-  wartość koncepcyjna oraz formalna proponowanej wystawy.